Gerard Besseling - De echte bakker

Nieuws

Convenant: bakkerszout in plaats van broodzout

Gepubliceerd op 21-10-2008

 

PERSBERICHT - Den Haag

Broodzout in brood wordt vervangen door bakkerszout. Dat hebben de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB), de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) en het ministerie van VWS afgesproken. Deze afspraak werd dinsdag 21 oktober bekrachtigd met de ondertekening van het ‘Convenant gebruik bakkerszout’.  Doordat bakkerszout kan worden toegepast in alle bakkerijproducten is het gebruik ervan eenvoudiger voor de bakker en krijgt de consument via meer verschillende producten jodium binnen. Hierdoor verbetert de jodiumvoorziening voor de consument.

De gevolgen van deze nieuwe afspraken blijven voor de bakker beperkt. De aanpassingen hebben geen invloed op de verwerkingseigenschappen en de smaak van het brood. Ook is bakkerszout niet noemenswaardig duurder dan broodzout. Bakkerszout is sinds 1 oktober 2008 verkrijgbaar. Bakkers kunnen hun zoutvoorraad gedurende de overgangsfase gewoon opmaken. Er is een wijziging van de warenwet voorafgegaan aan het convenant. In de warenwet is opgenomen dat vanaf 20 juni 2009 het gebruik van broodzout (met het oude gehalte aan jodium) niet meer is toegestaan.

 

Volksgezondheid
De overheid stimuleert in het kader van de volksgezondheid al jaren het gebruik van jodiumhoudend keukenzout bij de bereiding van brood en broodvervangers (broodzout). De inname van jodium is belangrijk om groei- of leerachterstanden en stofwisselingsproblemen te voorkomen. Door het gebruik van broodzout is de jodiuminname voor een groot deel van de bevolking verzekerd. De bakkerijbranche levert hierbij dus een bijdrage aan de volksgezondheid.

 

Meerdere producten
De overheid heeft op verzoek van de bakkerijbranche besloten dat jodiumhoudend keukenzout (nu broodzout) in veel meer bakkerijproducten mag worden toegepast, zodat voor een nog groter deel van de bevolking de jodiuminname is gegarandeerd. Broodzout wordt daarmee bakkerszout. Het jodiumgehalte van het zout wordt wel verlaagd, zodat de inname niet te hoog wordt. In brood, broodvervangers en andere bakkerijproducten mag dan uitsluitend bakkerszout worden gebruikt in plaats van broodzout. Bakkerszout bevat 50-65 mg jodium per kg zout. Broodzout bevat 70-85 mg jodium per kg zout.

 

Uitzonderingen
Er zijn ook uitzonderingen op de regel: in exportproducten is het gebruik van bakkerszout niet nodig of gewenst vanwege andere regelgeving in het buitenland. Ook bakkerijproducten die worden geïmporteerd, hoeven niet met bakkerszout te zijn gemaakt. Het convenant is alleen van toepassing op bakkerijen die in Nederland zijn gevestigd en die producten maken voor de Nederlandse markt. In biologische producten mag zeezout worden gebruikt in plaats van bakkerszout.

 

Rol van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
De VWA gaat controleren of bakkerijen bakkerszout gebruiken. Is dit niet het geval, dan kan daarvoor geen boete worden gegeven, maar het wordt wel geregistreerd. Als blijkt dat afspraken vastgelegd in het convenant niet of onvoldoende worden nagekomen, dan kan dat invloed hebben op het beleid van het ministerie van VWS, op het vertrouwen van de overheid in de bakkerijsector en op het positieve beeld dat de consument van de sector heeft.